Hatır Senedi

(Accomodation bill) Para sağlamak amacıyla borçlunun düzenleyerek lehtara verdiği ve herhangi bir karşılığı olmayan senettir. Hatır senedini alan lehtar, bunu bankaya ıskonto ettirir ve karşılığını tahsil eder. Böylece para sağ­lama amacı gerçekleşmiş olur. Vadesi gelince de lehtar senet bedelini senedin borçlusuna veya bankaya öder. Lehtar ödemeyi yapsın veya yapmasın hatır se­nedinin gerçek sorumlusu senedi borç­lu sıfatıyla imzalayan kimsedir.