Hatırlı Pazarlama

(Influencer marketing) Diğer insanları etkisi altına alan ve takipçileri olan ki­şiler, etkileyici (influencer) kişi olarak adlandırılır. Geçen yüzyılda politikacı­lar, film yıldızları, başarılı sporcular ve müzisyenler toplumda ön plana çıkan etkileyici kişilerdi. Yeni yüzyılda ise sosyal medya kanallarında belirli bir gücü ve tanınırlığı olan ve yüksek “ta­kipçi” sayısına sahip kişiler hangi mes­lekten olursa olsun etkileyici kişiler arasında sayılmaktadır. Bu kişilerden yararlanarak yapılan pazarlama çalış­malarına hatırlı pazarlama denmekte­dir. Etkili kişi, takipçilerinin güvenini kaybetmemek için dikkatli davranmak zorundadır. Bu tür pazarlama çalışma­larına salt maddi çıkar için katılan etki­li kişi kısa sürede yıpranabilmektedir.