Havale

(Remittance) 1-Belli bir paranın, bir başka kimseye ödenmek üzere üçüncü kişiye yetki verilmesine hukuk dilin­de havale denir. Havale niteliği gereği çok sayıda şubesi veya temsilcileri olan banka ve benzeri kuruluşların yapabi­leceği bir işlemdir. 2-Bir banka hesa­bındaki fonların aynı bankada başka bir hesaba aktarılmasıdır.