Hayali İhracat

(Fictitious export) Fazla vergi iadesi almak veya diğer ihracat teşviklerinden yararlanmak için, gerçeğe aykırı belge­lerle bildirimler yapılmasıdır. Hayali ihracatta değersiz bir mal ihraç edildiği halde bildirimde değeri yüksek bir mal ihraç edilmiş gibi gösterilir. Dış piya­sa birim fiyatının yüksek gösterilmesi de diğer bir hayali ihracat yöntemi­dir. Alıcı firma ile anlaşıldığında sahte (naylon) fatura düzenlenip hiç mal gön­dermeden de hayali ihracat yapılabilir. Hayali ihracat yasadışı bir işlem olup cezai yaptırım söz konusudur.