Hayat Güzergâhı

Sosyolog İlhan Tekeli, 21. yüzyılda iç göç olayının yeni biçimler aldığını şöyle an­latmaktadır: “İnsanları bir yere bağlı ola­rak düşünmek yerine, yaşamları boyunca yeryüzünde belirli güzergâhlar üzerinde hareket ediyorlar diye düşünmek, var olan gerçekliğin daha doğru bir temsili olur. İnsanların belli bir yerde doğduğu, farklı yerlerde eğitildiği, değişik yerlerde çalıştığı, iklim ve çevre koşulları uygun bir yerde emekliliğini geçirdiği düşü­nülebilir. İnsanın yerle ilişkisi böyle bir güzergâh halinde düşünüldüğünde, yer değiştiren insan göç eden insan olmak­tan çıkarak dünyadaki güzergâhını ger­çekleştiren bir insana dönüşür.”