Hayat Sigortası

(Life insurance) Hayat sigortasının konusu doğrudan doğruya insan haya­tıdır. Sözleşme yapıldıktan sonra sigor­talının ölümü halinde sigorta tutarının, sigortalının kanuni mirasçılarına öden­mesi gerekir.