Hayat Standardı

(Living standart) Toplumun ya da top­lumu oluşturan grup ve kişilerin mal ve hizmetleri tüketme imkânları ile belir­lenen yaşama düzeyidir.