Hayat Standardı Esası

Ticari kazanç sahipleri ile serbest mes­lek erbabının elde ettiği gelir vergisine tabi gelirlerin, belli tutarların altına in­mesine önlemek amacıyla getirilen vergi güvenlik sistemidir. Türkiye’de bu uygu­lama 2002 yılı başında kaldırılmıştır.