Hazine Bonosu

(Treasury bill) Hazine bonoları, vade tarihinde alacaklıya ödenecek devlet borcudur. Borçlu durumunda olan Hazine’dir. Merkez Bankası, ticaret banka­ları ile öbür mali aracılar, şirketler veya özel kişiler alacaklı olabilirler. Hazine bonolarının vadesi en çok 1 yıldır.