Hazine Garantisi

(Treasury guarantee) Kamu ve özel kuruluşların borçlarına Hazine’nin ver­diği güvencedir. Bu garantiler KİT’lerin ve yerel yönetimlerin borçları için veri­lebilir. Hazine yatırım garantisi, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen projeleri kapsayabilir.