Hâzineye Kısa Vadeli Avans

(Short term advances to Treasury) Cari yıl bütçesinde geçici gelir-gider denge­sizliği durumunda, cari yıl bütçesinin belli bir oranı kadar Hazine’nin Merkez Bankası’ndan sağladığı kısa vadeli kre­didir. Merkez Bankası’nın, talep edilen avansı Hazine’ye ödemek için piyasaya para sürmesi 1974-1994 arasında enf­lasyonun düşürülmesini zorlaştırmıştır. 1994 Krizi’nde kademeli olarak azaltıl­ması kararlaştırılan bu uygulama 2001 Krizi’nde tamamen kaldırılmıştır.