Hazır İmkânlar

(Standing facilities) TCMB’nin para po­litikası hedefleri çerçevesinde, para arzı­nın ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, bankala­ra ve aracı kurumlara politika faiz oranla­rından kısa vadede sağlamış olduğu Türk Lirası borç alma ve borç verme imkân­larını ifade eder. Hazır imkânların genel çerçevesi, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 40. 52 ve 56. maddeleriyle belirlenmiştir. TCMB tarafından sunulan hazır imkân­lar şunlardır: 1-Türk Lirası Depo Borç Alma ve Borç Verme, 2-Gün İçi Likidite (GİL) İmkanı, 3-Geç Likidite Penceresi (GLP) İşlemleri 4-Likidite Desteği Kre­disi, 5-BİST bünyesinde sağlanan Repo ve Ters Repo İmkânı, 6-Piyasa Yapıcısı Bankalara Sağlanan Likidite İmkânı.