Herfindahl-Hirschman Endeksi

(Herfindahl-Hirschman Index) Bir ürün pazarında, sanayi dalında veya sektördeki firmaların pazar payları ka­relerinin toplamından oluşan endekstir. Bu piyasa yoğunlaşma endeksi, firmalar arasında anlaşma ortamının bulunup bulunmadığı konusunda da fikir vere­bilir. Yoğunlaşma oranı ve endeks değe­rinin yüksek olması durumunda firma­ların aralarında anlaşarak tekelleşmeye gitmeleri kolaylaşmaktadır.