Hesaben Saklama

(Book entry) Menkul değerlerin elektro­nik ortamda hesaben saklanmasını ta­nımlayan bir terimdir. Hazine’den satın alınan Hazine bonosu ve devlet tahville­ri, isteyenlere fiziki olarak verilir. Talep edildiğinde hesaben saklama hizmeti ve­rilir ve menkul değerler makbuz karşılığı ihaleye katılanların hesabına aktarılabi­lir. Şahıslar da menkul kıymetlerini mak­buz karşılığında hesaben saklatabilirler.