Hesap

(Account) Farklı işlemlerin sınıflandı­rılarak zaman içerisinde azalma ve ar­tışlarının izlendiği çizelgedir.