Hesap Planı

(Accounts chart, card of accounts) İş­letmede kullanılacak hesapların mu­hasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğ­rultusunda sistemli bir şekilde ve grup­landırılmış olarak yer aldığı hesapların sıralandığı listedir.