Hesap Verilebilirlik

(Accountability) Karar mekanizmasında bulunanlara yardımcı konumda olan kamu görevlilerinin veya özel şirket­lerin yöneticilerinin, görevleri kapsa­mında yaptıkları eylemlerinden dolayı her an hesap vermeye hazır bulunma­ları durumunu tanımlar. Bu kavram yö­netişimin temel unsurlarından biridir.