Heterodoks İstikrar Programları

(Heterodox stability programs) Fiyat artış beklentilerini kırarak enflasyonu kısa sürede düşürmek için uygulanan ekonomik politikalar demetidir. Bu tür programlar para ve maliye politikaları ile birlikte fiyatları ve ücretleri sabitleş­tiren bir gelirler politikası, döviz kuru çapası ve benzer önemleri içerebilir. Bu program kısa sürede sonuç vermediği veya programın uygulama süresi uza­dığı takdirde tezgâh altından karaborsa fiyatları ile satışlar ve serbest piyasada kur artışı başlayabilir.