Hileli İflas

(Fraudulent bankruptcy) Bir borçlu­nun iflastan önce veya sonra alacaklıla­rı zarara sokmak için işlemler yapması hileli iflas sayılmaktadır.