Hindistan Milli Geliri

(National income of India) 21. yüzyılın başından itibaren Hindistan, önemli bir ekonomik güce ulaştı. Çin’in ekono­mik performansının gölgesinde kalsa da 2010’dan sonra Hindistan’ın ekono­mik göstergeleri de dünyanın sürekli izlenen göstergeleri listesine girdi. Bu ülkede hizmetler sektöründe başlayan atılım, sanayi dalları ve tarımda da üre­tim artışı sağladı. Ekonomistlerin en çok izledikleri gösterge olan milli gelir istatistikleri, üç aylık dönem sona er­dikten iki ay sonra açıklanmaktadır. Bu göstergeler İngilizce olarak CSO (Cent­ral Statistical Organization) sitesinde izlenebilmektedir.