Hiyerarşik Örgüt

(Hierarchical organizations) Merkez­den yönetimin ağır bastığı karar veren­ler ile işi yapanlar arasındaki kademe­lerin fazla olduğu bir örgüt modelidir. Bu modelde ast-üst ilişkileri belirgindir ve disipline öncelik veren bir anlayış egemendir. Otoriter eğilimlerin ağır bastığı bu yönetim tarzı 20. yüzyılın ilk yarısında yaygındı.