Hızlandırıcı

(Accelerator) Girişimci adaylarına işin başında bazı kolaylıklar sağlayan ku­luçka merkezlerdir. Bu merkezlerde ge­nellikle üç aylık süre içinde yoğun men­torluk, ofis alanı ve iletişim imkânları ile bazı harcamaları için maddi destek sağlanır. Bu “kuluçka” hizmetinin kar­şılığı kurulan işte pay sahibi olmaktır.