Hizmetler Sektörü

(Service sector) Tarım ve sanayi sek­törleri dışında kalan ve somut bir mal üretimi olmaksızın bir ihtiyacı karşı­layan üretimi tanımlayan bir terimdir. Hizmetler sektörünün başlıca dalları, “finans ve mali kuruluşlar”, “turizm ve dışarıda yemek hizmetleri”, “ulaştır­ma”, “haberleşme”, “eğitim”, “sağlık”, “dağıtım”, “inşaat ve mühendislik” “bilgi ve iletişim” “kamu hizmetleri” ve “serbest meslek” hizmetleridir. Hiz­metler sektörünün milli gelirdeki ve istihdamdaki payı 1950’den sonra tüm ülkelerde yükselmiştir.