Holding

(Holding company) Holding, ekono­mik gücün belli ellerde toplanması ve sermaye grubunun büyümesi amacıy­la başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları denetleyen kuruluştur. Holding çatısı altında farklı sektörler­den çok sayıda şirket bulunabilir. Ser­maye grubu, holdingler sayesinde riski dağıtır ve ortak bir sermaye ve eleman havuzu oluşturabilir. Türkiye’de ilk hol­ding, 1963 yılında Vehbi Koç tarafından Koç Holding adı ile kurulmuştur.