Hologram

(Hologram) Bu kelime Yunancadaki “ho­los” (tam) ve “gram” (yazılı) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Ho­logram bir nesnenin üç boyutlu lazer fo­toğrafıdır. Nesnenin görüntüsü lazer tek­nolojisiyle kaydedilmekte, depolanmakta ve hareket görüntüsü kazandırılarak üç boyutlu ortama aktarılmaktadır.