Holzman Modelleri

(Holzman’s models) Franklin D. Holz- man’ın adını taşıyan modellerde enflas­yon şokunun gelir oluşumuna ve dağılı­mına etkileri incelenmiştir. Modellerde gelir oluşum ve dağılımına enflasyonun yaptığı baskının eksik istihdam ve tam istihdam koşullarında farklı olduğu açıklanmıştır.