Homo Economicus

“İktisadi adam” veya “ekonomik adam” anlamına gelen bu terim Klasik Ekol iktisatçılarının analizlerini dayandır­dıkları zihniyeti yansıtmaktadır. Adam Smith, insanların doğuştan aynı eğilimlere bağlı olduklarını ve olaylar önünde bu eğilimlere göre davranışlarına yön çizdiklerini düşünmekteydi. İskoçyalı iktisatçıya göre bir “görünmeyen el” iş hayatında insanları belirli hedeflere doğru adeta itmekteydi. Smith insan­ların menfaat ve kazanç peşinde koş­masının, toplumun uygarlık ve refah yolunda ilerlemesini kolaylaştırdığı düşüncesini doğa düzeninin bir parçası olarak görmekteydi.