HSBC

(Hongkong-Shanghai Banking Corpo­ration) Türkiye’de 1990’da Marine Midland adıyla kurulan banka 1999’da adını HSBC Bank olarak değiştirmiştir. Bu banka, 2000 yılında Tasarruf Mev­duatı Sigorta Fonu’na devredilen De- mirbank’ı 2001 yılında satın almıştır. Banka, Türkiye’deki 80 şubesinde 2 bin 75 personeli ile faaliyet göstermektedir. HSBC merkezi Londra’da olan ve dün­yanın çeşitli ülkelerinde faaliyet göste­ren bir bankadır.