Hurda Değeri

(Scrap value) Makine ve teçhizat yatı­rımlarının, bu yatırımın yapılmasından belirli bir süre sonra ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçen tutara hurda değeri denir.