IBAN: Uluslararası Banka Hesap

(International Bank Account Number) ISO 13616 numaralı standarda göre oluşturulmuş “Uluslararası Banka He­sap Numarasıdır. IBAN ile herhangi bir finansal kurumdaki bir müşteri he­sap numarasının, uluslararası ölçekte tanımlanması ve böylece verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. IBAN Tür­kiye’de 26 sayısal ve alfabetik karak­terden oluşur. İlk iki hane ülke kodunu belirtmektedir ve Türkiye için TR’dir. Sonraki 2 hane kontrol basamaklarını oluşturmakta ve IBAN’ın doğrulanma­sında kullanılmaktadır. Daha sonra ge­len 5 hane banka kodunu ifade etmek­tedir. Rezerv alan, tek basamaklı olup, tüm hesap numaraları için sıfır olarak kabul edilmiştir. Son 16 hane ise banka hesap numarasını belirtmektedir.