İbra

(Discharge, acquittance) 1- Borcun ödendiğinin beyan edilmesidir. 2. Şir­ket genel kurullarında bir dönem so­nunda söz konusu dönemle ilgili mali tabloların onaylanması, dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin borçtan kur­tulmaları işlemini tanımlar.