İç Pazar

(Domestic market) Bir ülkenin sınırları içinde kalan pazarın büyüklüğünü ta­nımlayan bir terimdir. Ulaştırma imkân­larının artması ve maliyetinin azalması, yerel ve bölgesel pazarları birbirine bağ­lar. İç pazarın bütünleşerek büyümesi ekonomiyi de büyütür. Bu kavram için “iç piyasa” terimi de kullanılır.