İç Talep

(Domestic demand) Bir ekonomide hanehalkı, firmalar ve devletin toplam harcamalarını tanımlayan bir terimdir. İç talebin bu unsurlarında ortaya çıkan artış ekonomiyi canlandırır. İç talebi oluşturan tüketim, yatırım ve devlet harcamalarından birinde veya birkaçının düzeyinde meydana gelen daralma iç talebi de daraltır.