İç Ticaret Hadleri

(Internal terms of trade) Genellikle ta­rım ve sanayi arasında fiyat değişmeleri sonucu ortaya çıkacak gelir ve refah de­ğişmelerini ölçmede kullanılır. Tarım ve sanayi sektörlerine ait fiyat endeks­lerinin oranlanması ile bulunur.