İçeriden Ticaret

(Insider trading) Bazı şirket yönetici­lerinin, şirketleri ile ilgili olan ve başka­larının ulaşamayacağı bir bilgiyi kendi­si veya spekülatörler aracılığı ile kendi çıkarları için kullanmalarıdır. Kamuya henüz açıklanmamış bu bilgi yeni geliş­tirilen bir mamul veya teknoloji, kârlılık veya herhangi bir bilgi olabilir. Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozan bu tür eylemlere her ülkede yaptırım uygulanır.