İflas

(Bankruptcy) Bir firmanın borçlarını öde­yemez duruma düşmesi nedeniyle mahke­me kararı ile faaliyetine son verilmesidir.