İhale

(Auction) Piyasa ekonomilerinde, çe­şitli mal ve finansal değerlerin kişilere veya kurumlara tahsis yöntemlerinden birisidir. Özellikle, ihaleye konu olacak malın sabit veya doğrudan belirlenebi­lir bir fiyatı yoksa veya malın satıcısı, malın piyasa fiyatı konusunda emin değilse ihale yöntemi ile satım, tam re­kabet koşulları altında bu belirsizliği ortadan kaldırır.