İhale Analizi

(Bidding analysis) Firmaların ürün­lerini ihale yoluyla sattığı piyasalarda gerçekleşen yoğunlaşma işlemlerinin değerlendirilmesinde bu ihalelerdeki teklifler ve sonuçlara ilişkin verilerin incelenmesiyle yapılan analizlerdir. İn­celeme konusu firmaların sıklıkla aynı ihalelere girmesi, ihalelerde verdikleri tekliflerin sıralaması ve kazanan veya kaybeden teklifler hakkındaki bazı de­taylı bilgiler, yoğunlaşma işleminin tarafları arasındaki rekabet yapısının ortaya konulması açısından önem taşır. Örneğin, ihalelerde kazanan firmanın karşısında ikinci en iyi teklifi veren firmanın genellikle aynı rakip olması halinde bu iki firmanın birbirleri üze­rine rekabetçi baskı yapan teşebbüsler olduğu kabul edilebilir. Eldeki verilerin kalitesine ve yeterli miktarda olmasına bağlı olarak ihale değerlendirmeleri is­tatistiksel veya ekonometrik analizler şeklinde yapılabilmektedir. İstatistik­sel analizler tarafların ihalelerde kaç kez karşı karşıya geldiği, ihalelerdeki sıralamaları, teklif miktarları veya iha­lelerin büyüklüğü gibi bilgiler kullanı­larak işlem tarafları arasındaki ilişkinin gücü hakkında bilgi verebilmektedir.