İhalelerde Danışıklı Hareket

(Collusive bidding) Rakip teşebbüslerin, herhangi bir satış, sözleşme veya proje için yapılan ihalelere ilişkin kazanma sırasını belirlemesi, bu ihaleleri arala­rında paylaşması, suni olarak ihaleyi ka­zananın, kaybedenlere pay vermesi gibi yöntemlerle kartel kurmalarıdır.