İhbar Tazminatı

(Notice pay) Bir işveren, işyerinde çalı­şan bir işçiyi işten çıkarmak istediğinde işçiye bir bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirimin işten çıkarma uygulama­sından ne kadar süre önce yapılacağı iş­çinin kıdemine göre belirlenir. İşveren bu süre için işçiye iş arama izni de (job seeking leave) vermesi gerekir. Bildi­rim zorunluluğu işçinin işten ayrılması durumunda da vardır. İşveren işçiyi ih­bar önellerine uymadan çıkarmak iste­diğinde, bildirim süresine göre hesap­lanan bir tazminat ödemek zorundadır