İhracat Reeskont Kredisi

(Export rediscount credit) TCMB mevzuatına dayanılarak çıkarılan re­eskont düzenlemeleri çerçevesinde fir­malarca döviz üzerinden düzenlenmiş ve belirli şartları sağlayan senetlerin, aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında TCMB tarafından ihracat reeskont kredisi kullandırılmaktadır. İhracat reeskont kredileri senette belir­tilen döviz tutarının, kredinin kullandı­rıldığı tarihte ilân edilen kurdan Türk Lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullan­dırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçek­leştiğinden TCMB döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.