İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME)

Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ama­cıyla 1960 yılında kurulmuştur. 2001 yı­lında yeniden yapılandırılarak dönemin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlanan bu merkez 2011 yılında kapatılmıştır. Daha sonra aynı unvanla faaliyet gösteren şir­ket ise bir özel sektör kuruluşudur.