İkraz

(Loan) İkraz veya ikrazat borç ver­me işlemlerini ifade eden bir terimdir. Arapça kaynaklı bu terimin kökü olan “karz” kelimesi ödünç verme işlemle­rini tanımlar. Ödünç alana “müstakriz”, ödünç verene “mukriz” denir.