İktisadi İstikrar

(Economic stability) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi, istihdam hacmi, ödemeler bilançosu, faiz oranları ve dö­viz kurları gibi değişkenlerin kararlı bir dengede olduğu, iç veya dış faktörler ne­deniyle beklenmedik ve aşırı dalgalan­maların görülmediği ekonominin sürek­li olarak büyüme ivmesine sahip olduğu durumu tanımlayan bir terimdir.