İktisadi Paradokslar

(Economic paradoxes) Paradoks te­rimi, eski Yunancadaki paradoxos’tan gelmektedir. “Doxos” kanaat, düşünce anlamındadır. “Para” kenarında yahutdışında demektir. Ekonominin bazı ünlü paradoksları şöyle özetlenebilir: İktisatçılar eskiden genellikle faiz had­di yükselince fiyat artışlarını frenleyici bir etki ile karşılaşılacağını düşünür­lerdi. John Maynard Keynes, 1791 den 1939 a kadar İngiltere’nin ekonomik istatistiklerinin bu hipotezin tam ter­sini ortaya koyduğunu ve fiyat ile faizin aynı yönlerde yükselip alçaldığını açık­lamıştır. Keynes’e göre 1939-1945 ara­sında fiyatlar ile faizin dalgalanmaları birbirine zıt yönlerde olmuştur. Bu du­rumu, ilk gözlemleyen iktisatçı Gibson, bu paradoksal duruma da adını vermiş­tir. Bir ülkenin bireyleri tasarruflarını artırdıklarında diğer koşullar aynı kal­dığı takdirde toplam tasarruf tutarının azalacağı Keynes’in Genel Teori’sinde vurgulanmıştır. Faiz oranı asgari dü­zeye yakın iken para arzının genişletil­mesi, Keynes’e göre, bono ve tahvil alım satımlarını canlandıracağı yerde dur­gunlaştırabilir. Bu ters sonuca, Likidite Tuzağı denilmektedir.