İlişki Bankacılığı

(Relationship banking) Bankanın müş­terilerinin yatırım ve finansman ihti­yaçları doğrultusunda bireysel çözüm­ler üreterek yol gösterdiği bankacılık anlayışıdır.