İlişkisel Pazarlama

(Relationship marketing) Microsoft ve Intel gibi yeni ekonomi şirketlerinde uzun süre yöneticilik yapmış Regis Mc­Kenna “ilişkisel pazarlama” kavramını 70’li yıllarda yazdığı bir kitapta açık­lamıştır. McKenna’ya göre bir şirketin işçileriyle, tedarikçileriyle ve bayileriyle olan ilişkilerinin düzeyi ve içeriği o şirketin değerini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bir şirketin “iliş­ki sermayesi” tüm iş yaptığı kurum ve kişilerle ve çalışanları ile sürdürdüğü ilişkilerinin toplamıdır. İlişki serma­yesi bazen şirketin fiziki varlığı kadar değerliolmaktadır. Şirketin ilişkile­rindeki herhangi bir zaaf noktasının onarılması şirket performansının zarar görmesini önler.

Geleneksel satış öncelikli pazarlamada (transactional marketing) ise ilişkiler değil “maliyet” önemlidir. Şirket, bir tedarikçiyi terk edip daha uygun koşul­lar öneren diğer bir firma ile anlaşma yapması bu anlayışta normal karşılanır. Büyük tüketici pazarlarına yönelen bu tür şirketlerde yeni müşteriler kazan­mak eskilerini elde tutmaktan daha önemli görülür. İlişkisel pazarlamada ise rekabet ve çatışma kadar karşılık­lı dayanışma ve işbirliği de önemlidir.