İlkel Birikim

(Primitive accumulation) Üretim araç­larının emekten ve üreticiden ayrılma­sıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüş­türerek sermayeye bağımlı kılan, ka­pitalist üretim için gerekli temeli sağ­layan süreçtir. Bu birikim Karl Marx tarafından tanımlanmıştır.