İlkel Ekonomi

(Primitive economy) Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinlikleri­nin geçerli olduğu iktisadi ortamdır.