İller Bankası

“Belediyeler Bankası” adıyla 1933’te yerel yönetimlere yatırımları için kredi sağlamak üzere kurulan bankanın adı 1945’te İller Bankası olarak değiştiril­di. Kısa adı İlbank olan kuruluş 2011’de anonim şirket statüsünü kazandı. İller Bankası özel hukuk hükümlerine bağlı kalkınma ve yatırım bankası olarak faa­liyet göstermekte ve 18 bölge müdürlü­ğü ile yerel yönetimlere finansal hizmet vermektedir. Bankanın 19 şubesinde 2 bin 474 kişi çalışmaktadır.